Občni zbor KRG Narodni dom Ljubljana

Natisni

Spoštovani člani Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana! Izvršni odbor Kluba za ritmično gimnastiko NARODNI DOM LJUBLJANA vabi svoje člane na Občni zbor Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana, v četrtek, 9. 12. 2021, ob 19. uri, preko spletne platforma Teams. Vljudno vabljeni!

Do spletne platforme Teams dostopate s klikom na povezavo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc0MWNjNGYtNDBhMy00Zjc2LWFjZGYtODA3NzE3MTA1NGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b043179-3743-4603-a834-f9b31c631235%22%2c%22Oid%22%3a%22eebe0b54-b48a-4101-8947-ef2c109144d7%22%7d

Lep pozdrav,

IO KRG Narodni dom Ljubljana