Občni zbor KRG Narodni dom Ljubljana

Natisni

Spoštovani člani Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana! Izvršni odbor Kluba za ritmično gimnastiko NARODNI DOM LJUBLJANA vabi svoje člane na Občni zbor Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana, v četrtek, 9. 12. 2021, ob 19. uri, preko spletne platforma Teams. Vljudno vabljeni!

Do spletne platforme Teams dostopate s klikom na povezavo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc0MWNjNGYtNDBhMy00Zjc2LWFjZGYtODA3NzE3MTA1NGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b043179-3743-4603-a834-f9b31c631235%22%2c%22Oid%22%3a%22eebe0b54-b48a-4101-8947-ef2c109144d7%22%7d

Lep pozdrav,

IO KRG Narodni dom Ljubljana

 
 
 
 

Program kluba je sofinanciran od Mestne občine Ljubljana.

Na Osnovni šoli Mirana Jarca in Osnovni šoli Oskarja Kovačiča (Dolenjska cesta 20 in podružnica Rudnik) izvajamo brezplačno dejavnost vadbe, ki jo sofinancira MOL.

  

Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate KRG Narodni dom Ljubljana in izvedbo mednarodnega tekmovanja 33. MTM Narodni dom Ljubljana!

 

Častni pokrovitelj 33. MTM: Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković


 

Sponzorji:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Program so podprli: