Pravilnik Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana