Povezani v gibanju! – moto mednarodnega projekta Globalna pismenost

Ljubljana, 21. september 2020: Športna unija Slovenije se kot partnerica pridružuje mednarodnemu projektu Globalna pismenost.

K reševanju vse večje globalne krize – telesne neaktivnosti posameznikov, ki vodi v številne zdravstvene težave, je potrebno pristopiti načrtno in celostno. In prav koncept gibalne pismenosti temelji na holističnem pristopu telesne dejavnosti. Več informacij o projektu.