Člani kluba na Občnem zboru izvolili novo vodstvo

Ljubljana, 11. december 2020: Na Občnem zboru KRG Narodni dom Ljubljana, ki je tokrat zaradi epidemije potekal preko spleta, so člani kluba razrešili organe kluba, ki so bili imenovani za obdobje 2016-2020 in imenovali novo vodstvo za obdobje 2021-2024. Soglasno so izvolili predsednico kluba Tanjo Ploj. Na Občnem zboru so potrdili strokovno poročilo 2019/2020, finančno poročilo za sezono 2019 in finančni načrt za sezono 2020/2021, sprejeli dolgoročno strategijo MOL-a in program dela kluba 2020/2021.

Tanja Ploj je ob izvolitvi za predsednico kluba povedala: »Zahvaljujem se vsem članom, ki ste se udeležili Občnega zbora in mi izrazili podporo. Pri svojem delu bom delovala v dobro kluba. Sledila bom zastavljenim ciljem stroke, strategiji, ki jo je nedavno sprejel Strokovni odbor ritmične gimnastike pri Gimnastični zvezi Slovenije in strategiji razvoja športa našega zvestega podpornika, Mestne občine Ljubljana. Prizadevala si bom za dobre pogoje dela tako za naše trenerke, vadnice in zunanje strokovne sodelavce, kot naše telovadke. Želim si dobrega sodelovanja z vsemi. Hvala tudi vsem članom, ki nam ostajate zvesti in pomagate pri uresničevanju vizije in poslanstva kluba. Le z vami lahko Klub za ritmično gimnastiko ohranja svoj renome v tej panogi.«

Izvoljeni organi kluba 2021-2024:

Predsedinca kluba: Tanja Ploj

Nadzorni odbor – predsednica: Ekaterina Boldyreva

Nadzorni odbor – članica: Urška Baloh

Nadzorni odbor – članica: Maja Štrukelj

Disciplinska komisija – predsednica: Lucija Mak Uhan

Disciplinska komisija – član: Bojan Skokič

Disciplinska komisija – članica: Tjaša Prebil

Člani IO: Tanja Ploj, Miran Pikovnik, Polona Kovač Pikovnik, Samo Uhan, Alena Salauyova, Alena Yakubovska, Ana Rebov, Špela Žorž, Boštjan Ponikvar, Neža Celarc.

 

Iskrene čestitke ob izvolitvi in uspešno delo!

KRG Narodni dom Ljubljana